Založ si blog

Počty chorých a, žiaľ, aj zomretých stúpajú, čo znamená, že neskôr budú klesať, či . .. ?

Medializované správy z posledného obdobia znejú hrozivo, podľa dostupných údajov v novembri 2020 zomrelo v SR o tretinu viac ľudí, ako v novembri 2019.

www.webnoviny.sk/v-novembri-minuleho-roka-zomrelo-na-slovensku-o-tretinu-viac-ludi-nez-v-predoslych-rokoch/

V decembri ešte nie sú ustálené dáta, ale sa javí, že ten nárast bude tiež výrazný. Skôr, ako prejdem k určitým svojim hodnoteniam k danej problematike, dovolil by som si zacitovať určité informácie zo stránky ŠÚ SR z 12.1.2021 (predpokladám, že informácie ŠÚ sú pravdivé):

V priebehu novembra 2020 zomrelo na Slovensku podľa predbežných údajov spolu 5 842 osôb, čo je o takmer 36 % viac ako bol počet zomretých v priemere za jedenásty mesiac predošlých päť rokov (roky 2015 až 2019). Rovnako počas októbra zomrelo na Slovensku 5 277 osôb, čo bolo o 20 % viac ako priemer októbrových dát za predošlých päť rokov.

Vyšší počet zomretých sa prejavil veľmi mierne od augusta, ale výraznejšie v jesenných mesiacoch, október a november. V súhrne od začiatku roka do konca novembra zomrelo v SR 51 276 osôb, čo je o 1 600 až 3 900 osôb viac ako v posledných piatich predošlých rokoch za rovnaké obdobie. Reálne v súhrne narástol počet zomretých o necelých 5 % – pretože najmä od začiatku roka až do júna v krajine zomieralo  mesačne menej ľudí ako je priemer predošlých piatich rokov (s výnimkou marca) a v júli, v auguste či septembri to bolo len mierne viac.“

Ako vyzeral stav v septembri 2020, som publikoval v predminulom blogu. Tam bola mortalita/úmrtnosť na COVID-19 predpokladaná z dostupných údajov na cca 11 osôb/ 1 milión obyvateľov. Ak sa ukáže vzostup za posledná kvartál, ako niektorí predpokladajú, na počet 55 tisíc – 60 tisíc zomrelých v roku 2020, tak za posledný kvartál sa „podarilo“ akcelerovať mortalitu možno aj 100-násobne.

Kde asi môžeme hľadať príčiny, že tzv. „druhá vlna“ má takúto akceleráciu? Skúsim nadhodiť môj názor – tak trocha chronologicky …

1.

V prvom rade je potrebné ísť do minulosti. Bolo známe už pri prvých informáciách z Talianska, Číny a pod. (mal som aj osobné zdelenia), že problémom je pomerne náhle zahustenie zdravotníckych zariadení s preťažením zdravotníckeho personálu (a prirodzene, zdravotníci boli tiež vystavení riziku nákazy a choroby).

Nebudem sa zaoberať usporiadaním a schopnosťami zdravotníckych systémov iných krajín, mňa zaujíma Slovensko. A tu musím povedať, že za posledných 15-20 rokov tu vidíme masívnu redukciu a tým aj deštrukciu riadneho poskytovania zdravotnej starostlivosti (čo nepochybne zahŕňa nielen plánovanú zdravotnú starostlivosť, či individuálnu akútnu, ale aj situácie hromadných či masových postihnutí na zdraví ľudí – jednoducho povedané, zdravotníctvo musí mať schopnosť sa „nafúknuť“).

Za posledných 15 rokov tu bolo zrušených množstvo infekčných či pľúcnych oddelení a ústavov. A to nehovorím o lôžkových oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktoré boli personálne a technicky dostatočne kompetentné napr. na vykonávanie umelej pľúcnej ventilácie; prirodzene u tých pacientov, ktorý by sa bez nej už dusili a pokles kyslíka v ich krvi by bol kritický.

Ja stále čakám, že tí (pseudo)reformátori a im politrucky spriaznené think-tanky sa postavia pred verejnosť a vysvetlia, ako dospeli k názoru, že máme veľa lekárov, sestier, ostatných zdravotníckych pracovníkov, nemocníc, oddelení a ambulancií. Predsa ústavný zákon, ktorý predpokladá, že môže hroziť, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, bol prijatý už v r. 2002 !

Len na pripomenutie:

www.ineko.sk/reformy2003/menu_zdravotnictvo_clanky_d_pravda_07112002.htm

www.ekonomika.sme.sk/c/5941000/poistovna-ukazala-ktore-oddelenia-skoncia-zoznam.html

www.dennik.hnonline.sk/slovensko/447847-pacienti-pridu-o-dalsie-lozka-a-oddelenia

www.noviny.sk/slovensko/368190-po-novom-budeme-mat-tri-druhy-nemocnic

V poslednom odkaze sa obdobne uvádza: „O optimalizácii a redukcii našich nemocníc sa hovorí už roky.“ (Pozn. k redukcii došlo masívnej, k optimalizácii žiadnej. Ako to presne vidíme dnes.)

Pre korektnosť treba uviesť, že s touto deštrukciou dnešný premiér nemá príliš veľa spoločného. Ale z jeho mnohých vyjadrení je nepochybné, že o tom vedel. No konania či nekonania, ktoré nasledovali, to je už jeho „maslo“.

2.

Už v júli 2020 sa začalo prejavovať možný pomalý príchod tzv. druhej vlny koronavírusu, čo súviselo z pohybom osôb počas dovoleniek. To má 2 formy:

  • príchod turistov zo zahraničia do SR a

  • návrat občanov SR na Slovensko po absolvovaní dovolenky.

Mám za to, že je povinnosťou štátu chrániť svojich občanov pred epidemiologickým ohrozením. To sa mohlo zrealizovať štandardným spôsobom, že každý, kto vstupuje na územie SR by musel sa preukázať negatívnym testom buď z krajiny EÚ, z ktorej prichádza, alebo by ho otestovali na hranici. (Pozn. rozumiem, že zorganizovať by to nebolo možné bezodkladne, ale pri riadnom výkone kompetentných orgánov – ak pozrieme na „organizačný úspech“ plošného testovania na rozhraní októbra a novembra 2020 – to bolo uskutočniteľné už od septembra, kedy už dovolenková migrácia prirodzene ustáva). To, že toto možno zavedú, ma napadlo cca v polovici júla, kedy začali prichádzať informácie z Chorvátska, Slovinska, Talianska a pod.

Podľa mojich informácií je hranica SR so susednými štátmi (stále) „korzo“, to platí aj pre našincov, aj pre cudzincov prichádzajúcich na Slovensko. (Dostal som osobne informáciu, že keď Rakúšania kontrolovali na hraniciach potvrdenie o práci v Rakúsku a negatívny test na COVID-19, čo bolo v decembri, z Rakúska na Slovensko a aj z iných okolitých krajín sa púšťalo voľne a bez akejkoľvek (prípadne veľmi sporadickej) kontroly. A obdobne aj z ČR – pozn. hlavne že sme vyhlasovali tzv. červené krajiny?!)

Myslím si, že toto zlyhanie vlády, ÚVZ SR, všetkých možných krízových tímov, a ja neviem, ešte koho z rôznych pandemických komisií, nielen zvýšilo import koronavírusu na územie SR, ale aj jeho nových mutácií zo zahraničia. To podľa všetkého mohlo smerovať a aj smerovalo k potenciálnemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie na území SR s hrozbou preťaženia zdravotníckeho systému, ktorý vlády od 2000-2020 absolútne zbavili schopnosti „nafúknuť sa“.

3.

Keďže v októbri 2020 (úplne logicky) začali stúpať počty chorých aj hospitalizovaných, prišiel neuveriteľný „nápad“ vykonať tzv. plošné testovanie. (Miesto dôslednej zábrane importu koronavírusov kontrolou na hraniciach – pozor! určite nehovorím, že by som nariaďoval karanténu u ľudí bez chorobných príznakov a s negatívnym testom; samozrejme okrem tých, ktorí by boli pozitívni, prípadne symptomatickí.) To znamenalo počas dvoch víkendov po sebe na rozhraní októbra a novembra štát svojim (súčasne právne veľmi problematickým spôsobom) rozhodol o povinnosti hromadne sa združiť na určených miestach, v sychravom počasí, pod hrozbou sankcie obmedzenia osobnej slobody (izolácia doma hoci u zdravej osoby, t.j. bez chorobných príznakov).

Toto malo podľa môjho názoru následky nielen v časovej súvislosti, ale aj v kauzálnej – príčinnej súvislosti. V novembri začal výrazne stúpať počet symptomatických pacientov, ľahko či ťažšie chorých, ktorý aj vyžadovali hospitalizáciu, viacerí aj umelú pľúcnu ventiláciu, a dokonca začínali zomierať vo zvýšenej miere.

Toto inak potvrdzuje aj zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane verejného zdravia v §2: „Epidémia je výskyt najmenej troch prípadov ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti.“ A plošné testovanie epidemiologickou súvislosťou nepochybne bolo.

4.

Táto „atómová bomba“ spôsobila, že nasledovali už len chaotické rozhodnutia vlády a rôznych komisií, rôzne zákazy občanom SR, komplikovanie podnikania, šikanovanie zdravých zamestnancov zamestnávateľmi, ktoré rozhodnutia sa variabilne menili zo dňa na deň, či dokonca v priebehu jedného dňa. Bez koncepcie. Nazývalo sa to lock-downy, ale hranice SR boli pri vstupe na jej územie stále korzo. Pritom určite nespochybňujem, že v určitých intervaloch na určenú dobu k spomaleniu mobility a určitému uzavretiu chodu spoločnosti by dôjsť mohlo. A pri normálnej komunikácii vlády s občanmi a pri primeranom rozsahu (nemusíme len jesť, ale aj kúpiť si napr. vypálenú žiarovku, či topánky, lebo staré sa mi rozpadli, nevyhnutne a rýchlo náplň do tlačiarne a pod.) s jasným plánom, čo bude po dvoch týždňoch (inkubačná doba choroby) by to občania oveľa pokojnejšie akceptovali. Ale na to už je asi neskoro.

Takže december 2020 s jeho vývojom počtov chorých, aj ťažko postihnutých, a s tým súvisiacou zvyšujúcou sa záťažou zdravotníkov, bol predvídateľný minimálne od októbra.

5.

No som presvedčený, že vývoj v novembri a decembri 2020, a aj teraz v januári 2021 má ešte jeden dôležitý dôvod. V podstate po celý čas, vlastne už od marca 2020, bola výrazným spôsobom obmedzená dostupnosť bežnej zdravotnej starostlivosti pre chronických pacientov, seniorov a pod. Diabetici neboli sledovaní, ich liečba nebola korigovaná, podobne kardiaci, k mnohým akútnym stavom – koronárne príhody, mozgové príhody, sa nepristúpilo tak, ako za „bezkovidových“ okolností. Onkologické operácie boli odkladané, príslušná následná liečba (chemoterapia, rádioterapia) boli zásadne obmedzené. A teda mnohým pacientom sa za pol roka zdravotníckej ignorácie výrazným spôsobom znížili ich vlastné zdravotné limity. A ich citlivosť na akýkoľvek inzult (koronainfekcia, iná infekcia, zlomenina, rozvoj metastáz) sa výrazne zvýšila a odolnosť znížila. Tak teraz zomierajú, žiaľ, viac. (Pozn. boli to odvrátiteľné úmrtia?) A tento stav zanedbávania podľa všetkého stále do značnej miery trvá.

Na záver budem tak trocha cynik. Vraj sa chystá. tzv. nové plošné testovanie, takže sa dá povedať, že štátne orgány plánujú ďalšie epidemiologické súvislosti – hromadné podujatie na urýchlenie rozšírenia koronavírusu (a ten potom môžeme doniesť tým našim deduškom a babičkám, hoci na testovanie sme išli zdraví – chcem zdôrazniť, ide o respiračnú infekciu šíriacu sa bezprostredne, nie pohlavnú, na ktorú treba „hlbší“ styk). A, neodpustím si iróniu: To bude fasa, keď už máme v SR ten britský nákazlivejší variant.

Naozaj neviem, či tieto konania môžu byť vôbec nedbanlivosťou – keby som bol konšpirátor, poviem, že tam musí byť úmysel (no aký?).

Takže k otázke naznačenej v nadpise musím uviesť: Ak sa takto bude pokračovať ďalej (otvorené hranice pre import nákazy, popri tom šikana ľudí napr. hromadnými podujatiami za účelom minutia testov, pokračujúce dysregulácia zdravotníctva a ďalšie nekoncepčné rozhodnutia z hodiny na hodinu), tak naozaj po čase možno budú úmrtia klesať. Lenže v takom prípade to asi nebude zásluha I. Matoviča s tým celým jeho ansámblom. Bude to obyčajná štatistická či matematická nevyhnutnosť – „Zubatá sa vyzúrila od novembra 2020 do dúfajme len marca 2021. A už nebude mať potom príliš na kom.“ A potom by už mohla mať mať vláda SR so svojim predsedom a hlavným hygienikom veľmi-veľmi dobré čísla aj do konca roka 2021 čo do úmrtí, že …?

Alebo to bude zásluha premiéra I. Matoviča, vlády SR, krízového štábu, pandemickej komisie atď.?

Ústavný súd SR prijal uznesenie a ja som . ..

29.02.2024

… sa na webové správy pozeral – ako hovorí klasik – ako teľa na nové vráta. Musel som rešpektovať, hoci nemôžem akceptovať, keď ÚS SR svojho času v podstate zrušil demokraciu. Áno, občania sa formou priamej demokracie – referenda – nemôžu zbaviť vlády, ktorá ich odrbala (takže do budúcnosti ani tejto). Ale že ÚS SR pozastaví v časti [...]

Už som pochopil trestný čin OHÝBANIE PRÁVA („požehnanie“ pre – nielen – nového špeciálneho prokurátora)

14.02.2021

V tomto štáte si furt niekto myslí, že rozširovaním množstva skutkových podstát trestných činov sa právo v SR zlepší. Takže dnes sme dospeli do takej absurdity, že realizácia slobody slova niekedy je, a niekedy nie je trestným činom (ako si zmyslí policajt alebo prokurátor). Až do zavedenia skutkovej podstaty trestného činu „ohýbanie práva“ napokon o tom samostatne [...]

Vivat, Igor, vytrel si zrak celému svetu a ukázal mu

01.11.2020

čo je zač „koronakríza“! Z doteraz dostupných údajov je zrejmé, že z už dnes vysokého počtu testovaných je POZITÍVNYCH, zdôrazňujem NIE CHORÝCH, cca 1%. Tu by som odkázal na môj predchádzajúci blog zo dňa 16.8.2020: antitotalita.blog.pravda.sk/2020/08/16/vraj-sa-vraj-blizi-druha-vlna-koronavirusu-takze-prvu-mame-za-sebou/ . To bola len určitá analýza z dostupných [...]

Taiwan, vojaci

USA odklepli spojencom vojenskú pomoc: Taiwanu za osem a Izraelu za 26 miliárd dolárov

20.04.2024 19:51, aktualizované: 20:59

Rad kongresmanov ocenil, že šéf Snemovne Mike Johnson zákony na hlasovanie predložil. Johnson kvôli tomu podľa médií riskuje vlastný post.

nehody

Nešťastný deň pre Brezovú pod Bradlom: Dve nehody a päť zranených. Zasahoval aj vrtuľník

20.04.2024 19:29

Polícia vyšetruje okolnosti dvoch dopravných nehôd, ku ktorým došlo v sobotu v Brezovej pod Bradlom.

loď, trajekt, potopený

V Stredoafrickej republike zahynulo pri potopení sa lode 58 ľudí, smerovali na pohreb

20.04.2024 18:56, aktualizované: 21:33

Podľa svedkov viezla rybárska loď na rieke Mpoko v Bangui viac ako 300 osôb. Pomoc prišla až po 40 minútach.

Čaputová

Prezidentka s tímom vysadila na Záhorí šesťtisíc stromčekov

20.04.2024 18:41

Zuzana Čaputová zasadila strom aj v Malackách v tamojšom Zámockom parku.

antitotalita

Ak chcem vyjadriť svoj názor, tak hrozia 3 veci: 1) nikto mi ho neuverejní, 2) niekto ho uverejní, ale pri tom aj štylisticky aj obsahovo - niekedy zásadne - zmení, 3) nedozviem sa, akú má odozvu. Prestávam čerpať informácie z mainstreamových médií a z tzv. nezáviských inštitútov, lebo tieto informácie sú neúplné (zatajované), prípadne až lživé, či manipulujúce, a najmä určite nie nezávislé. Lepší obraz o realite dnes človek nadobúda, ak si prečíta rôznorodé názory na nezávislých webových stránkach, na blogoch alebo na rôznych diskusných fórach (myslím tým, prirodzene, tie kultivovanejšie a komplexnejšie názory). Mám záujem prispievať do tejto debaty! Keď publikujem oficiálne, snažím sa síce prezentovať svoj odborný názor, ale súčasne čo najviac tlačiť do úzadia svoj svetonázor. Na blogu, pre rozlíšenie od od oficiálne publikovaných tém blogujem pod pseudonymom, si môžem dovoliť byť oveľa subjektívnejší a nemusím sa tak striktne vyhýbať ideológii.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 34
Celková čítanosť: 658352x
Priemerná čítanosť článkov: 19363x

Autor blogu

Kategórie