Založ si blog

Keď čítam o Gorile, mám pocit, že som z inej krajiny ako tí, čo sa čudujú

Pôvodne som chcel blogovať o ľuďoch, ktorí asi budú musieť zmeniť svoje obydlie, v ktorom žili desiatky rokov, avšak majú tú smolu, že tieto byty boli zreštituované, tak si možno budú musieť nájsť nejaký kontajner, či aspoň nejaké suché miesto pod dajakým mostom. Presnejšie povedané, chcel som blogovať o tých osobách, ktoré sú majiteľmi týchto zreštituovaných domov a najmä, ako zásadne dochádza k preferencii majetkových práv (napr. uprednostňovaniu práv i fiktívnych – právnických osôb) oproti právam a istotám človeka, reálnej – fyzickej osoby. Avšak v dnešnej dobe, kto sa nevyjadril ku tzv. „Gorile“, ten nie je „in“ a „zreštituovaní“ ľudia t.č. nie sú v centre pozornosti. V podstate aj „Gorila“ je o preferencii ekonomických, majetkových záujmov rozličných tzv. finančných, záujmových, ekonomických, prípadne až mafiánskych skupín oproti záujmom ľudí, človekov, fyzických osôb, ktoré na rozdiel od „skupiniek“ vytvárajú skutočnú pridanú hodnotu, a teda neparazitujú na systéme, ale ho živia (žiaľ, vrátane živenia týchto parazitujúcich skupiniek).

Keď počúvam rôzne vyjadrenia k obsahu spisu „Gorila“, nestačím sa čudovať. Mám totiž pocit, že žijem v inej krajine ako tí, ktorí dnes neveriacky krútia hlavou na skutočnosťami, nad plánovanými či reálnymi „tunelmi“, ktoré sa v predmetnom spise opisujú. Pravdu povediac, začal som ho čítať, avšak po pár riadkoch som prestal, pretože som dospel k záveru, že to nemá význam čítať, keďže toto je dávno verejne známe, aj keď možno vo všeobecnejšej, či inej, nie uvedenej konkrétnej, rovine. Len som si pomocou vyhľadávača vyhľadal v texte zmienky o R. Ficovi; a tak som zistil, že: „zošalel“, „že asi ťažko môžu naňho niečo použiť, len nejakú babu z letiska (asi sa tým myslí vydieranie)“, „že si dovoľuje vydierať už v opozícii (asi Pentu – ach aké sympatické)“, „že v danom byte pri, do značne politologickej diskusii, pil kolu“ a „že treba zničiť Smer“. Nikdy doteraz som Smer nevolil, ale asi zmením názor (napriek „hlasu podobnému Ficovi“, o ktorom sa pri možnostiach vydieranie nikto nezmienil).

Avšak vrátim sa ku „Gorile“. Kedy som sa ja osobne dozvedel (či uistil), že takéto zverstvo sa na Slovensku deje, že existuje? Prirodzene, vtedy som ešte nevedel, že sa volá „Gorila“. Takže v roku 2006, niekedy v jeho druhej polovici, som sa zúčastnil na jednom medicínskom kongrese. V diskusii sa otvorila aj téma záchrannej zdravotnej služby, v tom čase už lukratívne sprivatizovanej. Okrem diskusných príspevkov ohľadom usporiadania a činnosti urgentnej starostlivosti v diskusii vystúpila dostatočne relevantná osobnosť z príslušných medicínskych kruhov a položila rečnícku otázku: „Viete, prečo istá finančná skupina dostala také veľké množstvo záchraniek?“ A následne si odpovedala: „No aby sa jej vrátila „investícia“, ktorú dala do slovenského parlamentu, aby jej prešla tzv. zdravotnícka reforma.“ Nikto v auditóriu sa nečudoval, nik sa nezasmial a bolo zrejmé, že, minimálne, v bratislavských politicko-zdravotníckych kruhoch sa táto informácia má za verejné tajomstvo. Čo sa týka mojej osoby, tieto (pre mňa dovtedy neznáme) informácie v súvislosti s celým tým humbukom okolo tzv. „reformy zdravotníctva“, a najmä jej konkrétnymi dôsledkami, doplnili a dali mi už úplne ucelenú reťaz skutočností, preukazujúcu vytvorene obrovského tunelu v zdravotníctve konkrétnou organizovanou skupinou. Brutalita tohoto tunelu je o to väčšia, že nesiaha na majetok štátny, hoc` vytvorený ľuďmi  (ako je to v medializovanom spise „Gorila“), ale siaha priamo do peňaženiek ľudí. Tento tunel vedie priamo z peňaženky (vlastného bankového účtu) človeka na účet v daňovom raji (napr. na Cyprus). Veľkosť tohto tunela je obrovská, takže aj organizovaná skupina, ktorá ho „vybudovala“ musí mať široké chápadlá. Kto ju teda tvoril (tvorí)?

1)   Tzv. „reforma zdravotníctva“ bola pripravovaná najvyšším vedením ministerstva zdravotníctva, vrátane členov vraj poradného tímu ministra (nazývaný aj ako Zajacov kinder-mančaft).

2)   Celá „reforma“ by určite nemohla vzniknúť ako poslanecký návrh, preto musela v roku 2004 prejsť vládou SR, v ktorej, mimochodom, hlasovali aj vtedajší ministerský predseda i minister spravodlivosti; vláda faktické tunelovanie peňazí zo zdravotníctva odobrila.

3)   Na prijatie zákonov bolo potrebné hlasovanie v Národnej rade. Ako už bolo uvedené, aby prešla „reforma“ parlamentom, bolo ho treba skorumpovať. Koľkí poslanci hlasovali za masívny odliv peňazí zo systému zdravotnej starostlivosti na účty v daňových rajoch len na základe svojho „svedomia“ a „vedomia“, a koľkých priamo skorumpovala finančná skupina, ťažko povedať. Tiež ťažko povedať, či a v akej miere vplývala finančná skupina pri bodoch 1) a 2). Každopádne je naivné myslieť si, že minister zdravotníctva, jeho poradný tím, ostatní predstavitelia vlády a poslanci parlamentu SR hlasujúci „za“ nevedeli, čo vôbec pripravujú a prijímajú pod rúškom tzv. „reformy zdravotníctva“. Mali totiž dôvodovú správu.

To dávam do pozornosti (časti dôvodovej správy najlepšie viď Nález Ústavného súdu PL. ÚS 3/09 o tzv. zákaze zisku); dôvodová správa uvádza: „Zdravotné poisťovne ako podnikateľské subjekty v trhovom prostredí budú motivované na znižovaní týchto nákladov možnosťou vytvárania zisku, ktorý bude závisieť od znižovania nákladov pri „nákupe“ zdravotnej starostlivosti“ – čo je jednoznačná legalizácia neuhradenia vykonanej zdravotnej starostlivosti poistencovi/pacientovi: poisťovňa nakúpi, poistenec jej dá na úhradu peniaze, ale poisťovňa podľa zákona vykonanú zdravotnú starostlivosť neuhradí; teda síce nakúpi, ale nezaplatí – tým zníži svoje náklady za účelom vytvorenia zisku. A ďalej: „Ak zdravotná poisťovňa bude hospodáriť tak, že dosiahne zisk, so zostatkom bude môcť nakladať v zmysle platných právnych predpisov ako každý podnikateľský subjekt“ – čo znamená, že ak sa orgány poisťovne (akcionári a štatutári) ľubovoľne rozhodnú z verejného poistenia uhradiť len, povedzme, 60% vykonanej zdravotnej starostlivosti (ev. 30%, či 0% – áno, aj to je možné, jednoducho neuzavrie zmluvy, ako sa to individuálne a do rastúcej miery robí aj teraz), tak 40% (70%, 100%) peňazí, teda verejných prostriedkov zdravotných poplatníkov, priamo, bez akejkoľvek medzizastávky (ak nepočítame určité zdržanie v Štátnej pokladnici vo fonde verejného zdravotného poistenia), bez akejkoľvek inej činnosti, bez akejkoľvek pridanej hodnoty, odtečie tunelom priamo z účtu platcu zdravotného poistenia na účet do daňového raja.

Pritom, paradoxne, pacienta to neohrozí, zdravotná starostlivosť musí byť poskytovateľmi a zdravotníkmi poskytovaná, pretože táto povinnosť vyplýva priamo zo zákona (nie zo zmluvného vzťahu s poisťovňou). A v prípade potreby sa použije napr. vyhlásenie núdzového stavu, ako ukázali nedávne udalosti.

Takže o existencii  „Gorily“ (rovnaký druh, možno iná rasa) viem od roku 2006. Členovia organizovanej skupiny sú teda jasní: najvyššie vedenie ministerstva zdravotníctva v rokoch 2002-2006 aj s „poradcami“, bližšie neurčený počet skorumpovaných poslancov a korumpujúca finančná skupina. Uvažovať, nakoľko boli ostatní členovia vlády SR aktívnymi účastníkmi tejto organizovanej skupiny, by bolo špekulatívne. Každopádne, tak smutnú tvár ministra financií, ako keď bolo Slovensko napokon úspešné v medzinárodnej arbitráži voči skupine Penta, som asi ešte nikdy uňho nevidel.

Keď prenikla na verejnosť správa Wikileaks o amerických depešiach informujúcich o korupcii v slovenskom parlamente pri prijímaní tzv. „zdravotníckej reformy“, pre mňa to znamenalo len ďalší nezávislý (hoci nepriamy) dôkaz potvrdzujúci vyššie uvádzanú zhovadilosť, išlo len o ďalšie ohnivko do reťaze. Podobne vyznieva nedávna informácia, na prvý pohľad paradoxne z úst terajšieho ministra zdravotníctva (vraj tiež ide o člena organizovanej gorilej skupiny), o závideniahodných maržách v sprivatizovanej záchrannej zdravotnej službe (vraj až 40%, to sa normálny a slušný živnostník či iný podnikateľ môže aj pos..ať). Ide, prirodzene, o ďalší a zbytočný odliv peňazí od zdravotníctva, ale to je na inú, tiež dlhšiu debatu. Tu len spomeniem, že záchranka bola v časoch „reformy“ nejedenkrát ministerstvom zdravotníctva v podstate násilne odobratá nemocnici, ktorá ju na zelenej lúke a bez špeciálnych platieb a dotácií vybudovala, mala úplné know-how a na prevádzku staníc záchrannej zdravotnej služby jej stačila možno polovica prostriedkov. Dnes už Penta nie je v záchrannej zdravotnej službe, neťahá z nej dividendy, obchodné podiely predala (asi sa jej už vrátila „investícia“ do slovenského parlamentu), tak minister Uhliarik sa môže bez ohrozenia osobnej integrity pozrieť aj na marže prevádzkovateľov záchrannej zdravotnej služby.

Takže vráťme sa k vyššie spomínanému tunelu, aká je jeho veľkosť, presnejšie povedané jeho kapacitu, či možnosť prietoku? V podstate tento parameter udáva priamo skupina Penta, a to vo svojej žalobe proti SR vo výške 750 miliónov €. Aby bolo čitateľovi zrejmé o akú čiastku ide, tak pre porovnanie: výstavba moderného chirurgického pavilónu v FN Martin stála asi 15 miliónov €,  R. Fico odovzdával zdravotníctvo s dlhom cca 150 miliónov €, za vlády I. Radičovej dlh stúpol na viac ako 400 miliónov €. No a Penta si k tomu ešte pýta tzv. „ušlý zisk“ trištvrte miliardy € (oni asi naozaj chceli nepodpísať nijaké zmluvy s poskytovateľmi). Ak počítame, že tzv. „zákaz zisku“ platil v rokoch 2008-2011 (3 aj ¼  roka), tak prietoková kapacita tunelu je veľmi slušná, takmer 250 miliónov € ročne, ak to delíme napr. piatimi osobami, tak pre každú to znamená 50 miliónov € ročne na účet v daňovom raji bez akejkoľvek roboty, bez akéhokoľvek rizika, bez akejkoľvek zodpovednosti, bez akejkoľvek pridanej hodnoty, v podstate za nič.

Avšak ak by ste im tie peniaze na základe vyššie uvedeného na ten Cyprus (pravdaže prostredníctvom clearingového centra v Štátnej pokladnici) odmietli poslať, tak na Vás finančná skupina prostredníctvom poslušných orgánov zdravotnej poisťovne pošle Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý Vám dá, aj opakovane, pokutu. A ak to nebude stačiť, tak na Vás pošlú orgány činné v trestnom konaní. Aby sme nezabudli, za vlády I. Radičovej bolo ustanovené za trestný čin aj nezaplatenie poistného akciovej spoločnosti zdravotnej poisťovni, predtým to bolo len nezaplatenie dane. (Takže keď ide o potrestanie človeka za neplnenie záväzku, tak akciová spoločnosť vykonávajúca verejné zdravotné poistenie zrazu nie je subjektom súkromného práva; práva človeka vo vzťahu k obchodnej spoločnosti a.s. sú nepodstatné – majetok „Gorily“ má prednosť a tá, ako vidno, intenzívne pokračuje vo svojej činnosti).

Takže v krajine, v ktorej žijem ja, sa toto dialo a deje pred očami všetkých ľudí. Preto ma dosť udivuje, že kauza „Gorila“ je zrazu takým prekvapením. V rámci tejto „spoločenskej slepoty“ je naozaj zaujímavé, že napríklad enviromentalisti (paradoxne s nimi aj gorilí politici) začali protestovať proti ropovodu cez Žitný ostrov až počas vlády R. Fica a nie M. Dzurindu, keď to bolo aktuálne. Je zaujímavé, že zrazu členovia INEKO demonštrujú proti „Gorile“, keď vyššie uvádzané aktivity považujú za „trhové“, schopnosť koristiť za šikovnosť a na tzv. „reformách“ údajne participovali; naposledy ma fascinovala ich neschopnosť korektne vypočítať priemerný hodinový zárobok lekára (matematika základnej školy). Mnohé obdobné inštitúty, združenia a organizácie, ktoré sa hrdia nezávislosťou od politicko-ekonomickej moci, sa teraz tvária, ako by padli z Mesiaca a o takom niečom (rovnakom či obdobnom) ako je v spise „Gorila“ nikdy nepočuli. A napr. Hayekovci gorilu priamo predviedli – ako sa ťahajú peniaze z ministerstva financií za dubiózne tzv. „projekty pre samosprávu“. A tak ďalej, a tak ďalej….

Čo s Gorilou? Poviem len jednu vec (hoci určite ich je viac). Myslím si, že je absolútne nevyhnutné striktne a jednoznačne oddeľovať, čo sú súkromné vzťahy (obojstranne vyvážené) a čo sú verejné vzťahy (mocenský vplyv). Súkromné vzťahy môžu byť len v prípade, že existuje reálny trh, skutočná hospodárska súťaž, úplná sloboda v konaní jednotlivca (napr. môžem a nemusím byť poistený; nestačí, že niekde poistený byť musím, hoci môžem si vyberať „panstvo“ – tam úplná sloboda nie je). Akciová spoločnosť je buď plne subjektom verejnej správy a vtedy logicky nevykonáva podnikanie (so všetkými následkami), alebo je v pozícii obchodnej spoločnosti, avšak v takom prípade predsa nemôže využívať mocenské páky štátu na vymáhanie plnenia, keď napr. za nezaplatenie akciovej spoločnosti (ktorá podľa vlastných tvrdení „podniká“ vo verejnom zdravotnom poistení) hrozí trest odňatia slobody v základne skutkovej podstate nezaplatenia poistného až na 3 roky. Dnes často využívané tzv. verejno-súkromné právne úpravy sú tou strašnou chorobou, a mňa pri tom naozaj mrazí. Spomínam si na jedno zdôvodnenie zastavenia trestného stíhania prokuratúrou – policajti vymáhali plnenie pre súkromnú s.r.o. od tretích osôb a prokuratúra trestné stíhanie zastavila, pretože konanie policajtov a iných orgánov s.r.o. bolo legálne, pretože vyplývalo zo zmiešanej verejno-súkromnej právnej úpravy činnosti s.r.o. Buď teda je s.r.o. alebo a.s. súkromná (a v takom prípade pri jej predmete činnosti policajti či iné orgány verejnej správy nemajú čo hľadať), alebo vykonáva činnosť verejného charakteru (a vtedy si to za istých, zákonom daných okolností viem predstaviť)! Keď ide o práva zdravotnej poisťovne a.s. (napr. na dividendu), tvári sa ako súkromná spoločnosť. Avšak ak pýta peniaze od klienta, hoci bez adekvátneho protiplnenia, vtedy sa tvári ako orgán verejnej moci.

Len na okraj, veľmi ma zaujala medializovaná informácia zo spisu „Gorila“, že v energetike sa automaticky „nahadzuje“ 20% marža. Takže ja sa mám v kríze uskromniť a oni koristia?! Platí v energetike klasická hospodárska súťaž a úplná sloboda jednotlivca (nebudem platiť nič, ak vypnem v byte kúrenie)? Zjavne nie. Ak teda musím platiť rôznym monopolom cenu, ktorá nijako nie je generovaná ponukou a dopytom, a tým pádom je vynútená, je absolútne legitímne použiť rovnaký mocenský nástroj aj voči monopolu – napríklad regulácia marže (teda nielen výslednej ceny) na znesiteľnejšiu a tým duplom v čase krízy primeranú úroveň. A možno budú viac tieto monopoly investovať do svojho rozvoja a budú menej tunelované cez marže a dividendy parazitujúcimi skupinkami, ktoré do týchto odvetví absolútne nič neprinášajú (Mňa fascinuje, keď sa obyčajný kúpo-predaj nejakého energetického podniku, či jeho časti, vydáva za investičnú aktivitu.)

Ak sa vrátim späť, tak podľa môjho názoru úplne najpodstatnejšou vecou v náleze Ústavného súdu PL. 3/09 bolo konštatovanie, že právna úprava „zákazu zisku“ zasiahla do legitímnych očakávaní akcionárov. Zjednodušene povedané, exminister Zajac asi sľúbil Pente, že po schválení „reformy zdravotníctva“ si budú môcť „vytiahnuť“ zo zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení 1 miliardu €. (A v právnom štáte nikto, ani R. Fico, nemôže tento sľub len tak, mirnix-dirnix, zrušiť – ireverzibilita niektorých zmien platí, a to nielen vo fyzike a chémii, teda prírode). Keďže nejaký „zisk“, cca štvrť miliardy, si už podľa všetkého „finančná skupinka“ vytiahla, tak ešte chce zvyšok. A aj o tom, prípadne najmä o tom,  je „Gorila“.

Už len na záver: keď vidím ministra vnútra, veľkého bojovníka proti „Gorile“, bavím sa, keďže si spomeniem na ministra spravodlivosti, ktorý sedel vo vláde v roku 2004, keď sa spomínaný tunel do peňaženiek občanov (ale aj zamestnávateľov) staval. Predpokladám, že jeho úloha je v „Gorile“ jasne daná tak, ako bola daná úloha inému ministrovi vnútra (z tej istej strany): ak by mali, nedaj Bože, existovať nahrávky z odpočúvania, ktoré kompromitujú kamaráta – spolustraníka, treba ich zničiť, aby ho prípadný súd musel oslobodiť. (A možno iné nahrávky, pre budúcnosť, treba namnožiť.) Na záver ponúkam pár odkazov:

http://www.topky.sk/cl/100535/1286156/Zajacova-reforma-bola-spinava–Penta-vraj-kupovala-poslancov-

http://panobcan.sk/pravda-o-tom-ako-sa-u-nas-pred-siedmimi-rokmi-predstierala-reforma-zdravotnictva/ )

http://www.mia.sk/vseobecne_inf/denna_tlac/m_clanok.php?hop=4&dbr=12166 ).

http://ekonomika.sme.sk/c/4223649/penta-predala-svoj-podiel-v-sanitkach-falck.html )

http://www.topky.sk/cl/1000120/1298669/Sudca–ktory-zakazal-knihu-o-Gorile–Rozhoduje-o-zalobe-Penty-za-takmer-miliardu-eur- vrátane zaujímavých súvislostí)

http://www.ta3.com/clanok/5652/nase-zdravotnictvo-neustale-vytvara-dlhy.html

http://dolezite.sk/Rok_Penty_vo_vlade_55_miliona_rukojemnikov_124.html

http://www.ineko.sk/clanky/preco-som-demonstroval-proti-gorile

http://mobil.pluska.sk/ekonomika/spolocensky-servis/02/protest-pred-nrsr-nie-ropovod-cez-zitny-ostrov.html

 

Už som pochopil trestný čin OHÝBANIE PRÁVA („požehnanie“ pre – nielen – nového špeciálneho prokurátora)

14.02.2021

V tomto štáte si furt niekto myslí, že rozširovaním množstva skutkových podstát trestných činov sa právo v SR zlepší. Takže dnes sme dospeli do takej absurdity, že realizácia slobody slova niekedy je, a niekedy nie je trestným činom (ako si zmyslí policajt alebo prokurátor). Až do zavedenia skutkovej podstaty trestného činu „ohýbanie práva“ napokon o tom samostatne [...]

Počty chorých a, žiaľ, aj zomretých stúpajú, čo znamená, že neskôr budú klesať, či . .. ?

18.01.2021

Medializované správy z posledného obdobia znejú hrozivo, podľa dostupných údajov v novembri 2020 zomrelo v SR o tretinu viac ľudí, ako v novembri 2019. www.webnoviny.sk/v-novembri-minuleho-roka-zomrelo-na-slovensku-o-tretinu-viac-ludi-nez-v-predoslych-rokoch/ V decembri ešte nie sú ustálené dáta, ale sa javí, že ten nárast bude tiež výrazný. Skôr, ako prejdem k určitým [...]

Vivat, Igor, vytrel si zrak celému svetu a ukázal mu

01.11.2020

čo je zač „koronakríza“! Z doteraz dostupných údajov je zrejmé, že z už dnes vysokého počtu testovaných je POZITÍVNYCH, zdôrazňujem NIE CHORÝCH, cca 1%. Tu by som odkázal na môj predchádzajúci blog zo dňa 16.8.2020: antitotalita.blog.pravda.sk/2020/08/16/vraj-sa-vraj-blizi-druha-vlna-koronavirusu-takze-prvu-mame-za-sebou/ . To bola len určitá analýza z dostupných [...]

Dmitrij Peskov

Kremeľ reaguje na slovenské voľby: Je absurdné označovať Fica za proruského

02.10.2023 13:19

Slovenskú stranu Smer je absurdné označovať za proruskú. Vyhlásil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

fakultná nemocnica, prešov, lekári, štrajk

Polícia vyšetruje konflikt pacientov v prešovskej nemocnici

02.10.2023 13:11

50-ročný pacient z obce Chminianske Jakubovany sa opakovane vyhrážal 75-ročnému pacientovi z Chmeľova, že ho zabije a že nedožije rána.

kollár, orosz

Predseda parlamentu Kollár si prevzal zápisnicu o výsledku parlamentných volieb: Hlasovanie bolo korektné, žiadne falšovanie sa nedialo

02.10.2023 13:00

Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz odovzdal zápisnicu o výsledku volieb do NR SR.

zochova, nehoda

Rok od tragédie na Zochovej. Staromestskú ulicu pre pietnu spomienku v pondelok večer uzavrú

02.10.2023 12:19

Auto s opitým vodičom narazilo do ľudí stojacich na zastávke. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a piatich zranených.

antitotalita

Ak chcem vyjadriť svoj názor, tak hrozia 3 veci: 1) nikto mi ho neuverejní, 2) niekto ho uverejní, ale pri tom aj štylisticky aj obsahovo - niekedy zásadne - zmení, 3) nedozviem sa, akú má odozvu. Prestávam čerpať informácie z mainstreamových médií a z tzv. nezáviských inštitútov, lebo tieto informácie sú neúplné (zatajované), prípadne až lživé, či manipulujúce, a najmä určite nie nezávislé. Lepší obraz o realite dnes človek nadobúda, ak si prečíta rôznorodé názory na nezávislých webových stránkach, na blogoch alebo na rôznych diskusných fórach (myslím tým, prirodzene, tie kultivovanejšie a komplexnejšie názory). Mám záujem prispievať do tejto debaty! Keď publikujem oficiálne, snažím sa síce prezentovať svoj odborný názor, ale súčasne čo najviac tlačiť do úzadia svoj svetonázor. Na blogu, pre rozlíšenie od od oficiálne publikovaných tém blogujem pod pseudonymom, si môžem dovoliť byť oveľa subjektívnejší a nemusím sa tak striktne vyhýbať ideológii.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 33
Celková čítanosť: 653908x
Priemerná čítanosť článkov: 19815x

Autor blogu

Kategórie