Založ si blog

Súkromní lekári a a nepodpísanie zmlúv so zdravotnou poisťovňou VšZP. Konečne!

Názov tohto príspevku by mal byť dlhší: „Je naozaj holandské zdravotníctvo najlepšie v Európe? Tak konečne ho zavádzame aj na Slovensku.“ Zdá sa, že to čo nedokázali manažmenty nemocníc voči zdravotným poisťovniam, dokážu ambulantní lekári, ktorým ide nielen o zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom, ale v neposlednom rade aj o ochranu ich vlastných majetkových práv. (Pritom ich požiadavky sú len zlomkom toho, napr. čo pri ochrane svojich majetkových práv požaduje Penta: 750 mil. € priamo od štátu a 400 mil. € od zdravotnej poisťovne Dôvera z peňazí jej poistencov). Dnešný stav poukazuje aj na absolútne zlyhanie manažmentov nemocníc én-bloc. I posledná aféra ohľadom upratovania (nielen) v Trnavskej fakultnej nemocnici ukazuje, že riaditelia nemocníc sú naprosto nekompetentní v riadení nemocníc, ale v tunelovaní – bez ohľadu na právnu formu a vlastníctvo – sú majstri (niečo o upratovaní v nemocniciach nabudúce).

Systém priamej platby u lekára (v zdravotníckom zariadení) a následne si pacient túto úhradu dá preplatiť svojej zdravotnej poisťovni, to je jednou z podstatných zložiek obdivovaného holandského modelu zdravotnej starostlivosti. Treba povedať, že pacient na Slovensku doteraz zvysoka kašľal, že jemu poskytnutá zdravotná starostlivosť nebola zdravotnou poisťovňou poskytovateľovi (lekárovi, nemocnici) uhradená. Nasrdený pacient, a častokrát oprávnene, sa „odbavil“ na personále nemocnice či ambulancie, asi máloktorý sa išiel „odbaviť“ na zdravotnú poisťovňu a dožadovať sa, aby poisťovňa reálne naplnila jeho právo, a to že každý poistenec má právo na dostupnosť a na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona o zdravotnom poistení a zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Takže pacienti si konečne(!!!) začnú toto svoje právo reálne uplatňovať priamo u svojej zdravotnej poisťovne. Prirodzene, musia si od lekára vypýtať príjmový doklad a trvať na jeho vydaní tak, aby boli rozpísané všetky úkony a použitý materiál. Predsa žiaden pacient a určite ani lekár by nebol spokojný, ak by urobil napr. nákup alebo dal si opraviť auto a na bločku by mal napísanú len výslednú sumu, ktorú má zaplatiť.

To dávam do pozornosti najmä u zubárov, ale i chirurgických odborov, uvediem ako príklad operáciu v jednodňovej ambulantnej starostlivosti, teda ako by mohol vyzerať rozpís pre potreby zdravotnej poisťovne aj s uvedením cien v € za použitý tovar i vykonané služby napr. (upozorňujem, že čísla sú fiktívne):

1) predoperačné vyšetrenie operatérom 10 €,

2) predoperačné vyšetrenie anestéziológom 10 €,

3) šicí, chirurgický a obväzový materiál 195 €,

4) použité anestetiká a špeciálny anestéziologický materiál 100 €,

5) cena za použitie napr. laparoskopického prístroja 50 €/hod.,

6) cena za použitie anestéziologických prístrojov a monitorov 50 €/hod.,

cena za zdravotnícke výkony, teda

7) cena za operáciu 55 €/hod. (lekár operatér, lekár asistent, sestra inštrumentárka, sanitár, za každú začatú hodinu) a

8) cena za podanie anestézie 22 €/hod. (anestéziológ, anestéziologická sestra, za každú začatú hodinu),

9) pooperačné sledovanie 8 €/hod.

Výkon je to, čo lekár či iný zdravotnícky pracovník vykoná len svojimi schopnosťami, umom a rukami, nezahŕňa materiál, farmaká, prístroje použité pre pacienta; no na druhej strane zvyčajne musí zohľadňovať ostatné súvisiace náklady lekára, ako sú napr. nájomné, spotrebované energie, likvidácia odpadu atď.; výsledná suma za napr. gynekologickú laparoskopiu by bola teda 500 €, len na okraj, suma je konečná, nemôže byť navýšená o DPH.

A ak by si lekár v rámci svojho cenníka vypýtal viac, ako preplatí zdravotná poisťovňa, konečne si môžu začať ambulancie medzi sebou konkurovať aj cenami za svoje úkony. Čo je podstatné, tak ako nemocniční lekári neponechali pacienta napospas koncom minulého roka a chránili jeho práva najmä odmietnutím priamej „privatizácie zdravia“ (keď sa už podarilo štátnym násilím sprivatizovať vlastné peniaze občanov, pacientov, platiteľov poistného), aby ani ambulantní lekári neponechali pacienta napospas. Nech ho vyšetria, nech mu vystavia príjmový doklad za výkon v sume, ktorú za daný výkon požadujú od zdravotnej poisťovne, nech mu vypíšu recept, ktorý však musia označiť, že ho predpísal nezmluvný lekár príslušnej zdravotnej poisťovne, pacient si liek v lekárni zaplatí a potom to všetko doručí svojej zdravotnej poisťovni, nech mu to preplatí. Ak nepreplatí, začne si to pacient od poisťovne vymáhať aj s úrokom z omeškania. Konečne aspoň čiastočne holandský model (aj keď tam to údajne ide bez problémov a potreby súdov)!

Prirodzene, ambulantní lekári musia byť konzekventný. Ako pri každom bežnom obchodnom styku, VšZP si oproti Dôvere predsa zaslúži množstevnú zľavu; bolo by chrapúnske, ak by zmluvy ambulancií so VšZP požadovali od nej väčšie platby za výkon, ako zmluvy s menšou Dôverou (Union je okrajový, pomerne nový na trhu a hoci dal na SR žalobu, zatiaľ, pokiaľ mi je známe, „nevyťahoval“ peniaze z verejného zdravotného poistenia). Dôvera pritom nemá žiaden problém s peniazmi, stačí aby akcionári prihodili do fondov verejného zdravotného poistenia to, čo si od roku 2005 „vytiahli“ a aby nepoužili do budúcnosti 400 mil. € v Dôvere na svoje vlastné obohatenie (ako je u nich zvykom – bez akejkoľvek pridanej hodnoty), ale na poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Veď aj štát dal do zdravotníctva svoju vlastnú štátnu finančnú rezervu.

Mimochodom, tvrdenia VšZP, že vec dá na PMÚ (Protimonopolný úrad) je na pousmiatie. PMÚ pri koncentrácii Dôvery a Apolla (ktorá stála zdravotníckych poplatníkov údajne 125 mil. € a do budúcnosti ešte má stáť spomínaných 400 mil. €) sa vyjadril (skrátene parafrázujem, viď odkaz na celé rozhodnutie): „Napriek skutočnosti, že spoločnosti Dôvera ZP a Apollo ZP sú podnikateľmi podľa §3 ods.2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, podľa §2 ods.2 tohto zákona sa zákon o ochrane hospodárskej súťaže na ich činnosť pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia nevzťahuje. PMÚ na základe oznámenia o koncentrácii konanie zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný.“ A aby sme mali predstavu, čo je činnosť zdravotnej poisťovne pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia, uvádzam zo zákona o zdravotných poisťovniach: Zdravotná poisťovňa

1) prijíma a potvrdzuje prihlášky na verejné zdravotné poistenie,

2) prijíma poistné na verejné zdravotné poistenie,

3) uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

4) uhrádza poskytovateľom zdravotnej starostlivosti úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Takže PMÚ sa sám už v minulosti vylúčil so zasahovania do vzťahov vo verejnom zdravotnom poistení. Som zvedavý, ako sa k podaniu avizovanému VšZP PMÚ postaví.

(Je síce pravda, že účelovosť z celého rozhodnutia PMÚ aj vzhľadom na predchádzajúce rozhodovanie PMÚ až trčí, a už v tom čase ma napadlo, či sa niekto osobám, ktoré rozhodovali a takto rozhodli niekto vyhrážal, ale sa iba štandardne korumpovalo – ako sa to dialo v parlamente (napr. pri  tzv. zdravotníckej „reforme“), či na ministerstvách už pri tvorbe legislatívy (napr. známa snaha inej tzv. finančnej skupiny ovplyvniť zákony k II. pilieru) – trochu som sa tomu venoval aj v predchádzajúcich blogoch, najmä v tom o „Gorile“.)

Takže súkromní lekári konajú na základe úplne logického vývoja – deštrukcia a rozvrat nad priepasťou sa potácajúceho zdravotníctva počnúc rokom 2005 ev. už 2003, ktoré tzv. Zajacovu „reformu“ naozaj nijako nemohlo ustáť; nové spôsoby tunelovania zdravotníctva nielen prostredníctvom predražených dodávateľských vzťahov (cez rôzne tzv. poradenské firmy, účtovnícke firmy, upratovacie spoločnosti, cez predražené lieky a špeciálny zdravotnícky materiál a pod.), ale už aj primárne tunelovanie verejných fondov priamo akcionármi; v podstate žiadne principiálne a zmysluplné opravy rozvracajúceho sa zdravotníctva až na nedôsledný tzv. zákaz zisku v rokoch 2006-2010; pokračujúce tunelovanie zdravotníctva a arogantná ignorancia za ministrovania MUDr. Uhliarika, ktorý svoje úmysly, na rozdiel od MUDr. Zajaca, už vôbec neskrýval; protesty lekárov v roku 2011 pre zabránenie transformácie koncových nemocníc na a.s., čo by znamenalo pre pacientov katastrofu, dodržiavanie Zákonníka práce a stabilizáciu miezd nemocničných – to zdôrazňujem – lekárov; až neuveriteľné zneužitie sestier ministrom, ktoré chcel použiť práve proti lekárom, avšak dosiahol, že sa proti sestrám a pôrodným asistentkám postavili aj ostatní (pôvodne označovaní ako) strední zdravotnícki pracovníci; na rozdiel od lekárov, zvýšenie miezd sestier sa týkalo všetkých, nielen nemocničných, ale aj ambulantných sestier (bez ohľadu na rozdielnu náročnosť práce), čím sa brutálne zasiahlo do oprávnení súkromných ambulantných lekárov. Kto to nevie, súkromní lekári na rozdiel od iných podnikateľov, živnostníkov majú síce relatívne pravidelný príjem od zdravotných poisťovní, to treba úprimne priznať, ale na druhej strane majú už niekoľko rokov takmer nemenný horný strop príjmov, ktorý, ak sú slušní a nevyberajú fiktívne poplatky, nemajú šancu prekročiť. Pritom ceny za nájom, iné služby a tovary, ktoré sú pre chod ambulancie nevyhnutné, horný strop nemajú; a zákonom zvýšenými mzdami sestier im štát pri nemenných príjmoch zásadne vstúpil do výdajovej časti; logický dôsledok – oprávnený protest za účelom ochrany svojej osoby, svojej lekárskej praxe, svojho podnikania, svojho majetku a uskutočnenie podaní na Ústavný súd.

P.S. Od roku 2004 vidím stále tie isté tváre z Asociácie nemocníc Slovenska,  a sú to presne tí, ktorí sa podieľali alebo aspoň tlieskali ministrovi Zajacovi, keď zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach, najmä čo sa týka ich odmeňovania, vyradil spod zákona o verejnej službe a „zasunul“ ich pod Zákonník práce – dnes sa už len zberajú „plody“ tohto úplne nekompetentného a degradujúceho prvého kroku v tzv. „reforme“ zdravotníctva, takéto rozhodnutia majú, žiaľ, svoju aj niekoľkoročnú zotrvačnosť, v tomto prípade takmer 10 rokov. No a títo páni riaditelia nemocníc, ponevierajúci sa vo vedúcich funkciách niekedy od roku 2003 a dnes sa premúdrelo vyjadrujúci do médií, títo už naozaj nič nevymyslia, pretože sú jednoznačne  spoluzodpovední za dnešný stav!

 

 

ekonomika.sme.sk/c/6360851/pente-zakaz-zisku-poistovni-neublizi.html

www.topky.sk/cl/10/1301232/Penta-zaluje-uz-aj-ministerstvo-spravodlivosti-o-750-milionov

www.antimon.gov.sk/files/29/2011/059.rtf

 

 

Ústavný súd SR prijal uznesenie a ja som . ..

29.02.2024

… sa na webové správy pozeral – ako hovorí klasik – ako teľa na nové vráta. Musel som rešpektovať, hoci nemôžem akceptovať, keď ÚS SR svojho času v podstate zrušil demokraciu. Áno, občania sa formou priamej demokracie – referenda – nemôžu zbaviť vlády, ktorá ich odrbala (takže do budúcnosti ani tejto). Ale že ÚS SR pozastaví v časti [...]

Už som pochopil trestný čin OHÝBANIE PRÁVA („požehnanie“ pre – nielen – nového špeciálneho prokurátora)

14.02.2021

V tomto štáte si furt niekto myslí, že rozširovaním množstva skutkových podstát trestných činov sa právo v SR zlepší. Takže dnes sme dospeli do takej absurdity, že realizácia slobody slova niekedy je, a niekedy nie je trestným činom (ako si zmyslí policajt alebo prokurátor). Až do zavedenia skutkovej podstaty trestného činu „ohýbanie práva“ napokon o tom samostatne [...]

Počty chorých a, žiaľ, aj zomretých stúpajú, čo znamená, že neskôr budú klesať, či . .. ?

18.01.2021

Medializované správy z posledného obdobia znejú hrozivo, podľa dostupných údajov v novembri 2020 zomrelo v SR o tretinu viac ľudí, ako v novembri 2019. www.webnoviny.sk/v-novembri-minuleho-roka-zomrelo-na-slovensku-o-tretinu-viac-ludi-nez-v-predoslych-rokoch/ V decembri ešte nie sú ustálené dáta, ale sa javí, že ten nárast bude tiež výrazný. Skôr, ako prejdem k určitým [...]

SR Handlová vláda výjazdové rokovanie streľba Fico TNX

Hrabko o atentáte: Zodpovednosť za napätie majú politici a aktivistické médiá

25.05.2024 07:33

Zodpovednosť za to, že sa spoločnosť dostala do stavu vysokej polarizácie a napätia nesú politici a aktivistické médiá na oboch stranách, tvrdí publicista.

okuliare, kniha, práca, rozmýšľanie

Poliaci zvažujú, že skrátia pracovný týždeň

25.05.2024 06:12

Poľské ministerstvo práce a sociálnych vecí analyzuje dva návrhy na skrátenie pracovného týždňa.

europarlament, európsky parlament, eú, vlajky

Atentát na Fica ešte viac zmobilizoval voličov pred voľbami do europarlamentu. Budeme v účasti opäť poslední v únii?

25.05.2024 06:05

Krajná pravica bude silnejšia. Ovládne Európsky parlament? (diskusia k eurovoľbám)

samozber, jahody, Kolíňany

Jahodové „šialenstvo“ vrcholí. Vlastnoručne si nazbierať sladkú pochúťku sa oplatí

25.05.2024 06:00

„Nájazdy“ ľudí na jahodové polia sú v ostatných dňoch bežným javom. Samozberom ušetria na cene, no pre mnohých je to aj zábava - zvlášť pre rodiny s deťmi.

antitotalita

Ak chcem vyjadriť svoj názor, tak hrozia 3 veci: 1) nikto mi ho neuverejní, 2) niekto ho uverejní, ale pri tom aj štylisticky aj obsahovo - niekedy zásadne - zmení, 3) nedozviem sa, akú má odozvu. Prestávam čerpať informácie z mainstreamových médií a z tzv. nezáviských inštitútov, lebo tieto informácie sú neúplné (zatajované), prípadne až lživé, či manipulujúce, a najmä určite nie nezávislé. Lepší obraz o realite dnes človek nadobúda, ak si prečíta rôznorodé názory na nezávislých webových stránkach, na blogoch alebo na rôznych diskusných fórach (myslím tým, prirodzene, tie kultivovanejšie a komplexnejšie názory). Mám záujem prispievať do tejto debaty! Keď publikujem oficiálne, snažím sa síce prezentovať svoj odborný názor, ale súčasne čo najviac tlačiť do úzadia svoj svetonázor. Na blogu, pre rozlíšenie od od oficiálne publikovaných tém blogujem pod pseudonymom, si môžem dovoliť byť oveľa subjektívnejší a nemusím sa tak striktne vyhýbať ideológii.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 34
Celková čítanosť: 659760x
Priemerná čítanosť článkov: 19405x

Autor blogu

Kategórie